ipaddr

Pomůžeme Vám odvázat se od vašeho providera!

Odvažte se od závislosti!

Ať už potřebujete zálohovat konektivitu, měnit providery bez nutnosti přečíslovávání IP adres, nebo máte jen providera, který nerozumí tomu, že pro provoz VPS opravdu nestačí jedna IP, pak můžete využít našich služeb.
Zajistíme jak IP adresy, tak případné další služby související s návrhem sítě či konfigurací jejich prvků.

Pro správce

  • Pokud se při vaší obchodní činnosti používá internet.
  • Pokud máte v kanceláři už dva poskytovatele, ale přitom jeden, nebo druhý vypadávají.
  • Pokud už vás nebaví stále seřizovat zařízení při stěhování nebo výměně poskytovatele.

Proč vlastní IP?

Můžete získat několik nezávislých připojení k různým poskytovatelům současně. Vaše IP adresy se při přestěhování nebo při zrušení služeb jakéhokoliv poskytovatele nezmění. Spolehlivost spojení při využívání více než jednoho poskytovatele se několikanásobně zvyšuje. Systémoví správci pracují v klidu a nelámou si hlavu nad změnami schématu adresování a nad vychytralými schématy směrování provozu po různých kanálech – už dávno existují typová schémata na základě protokolu BGP.

Co k tomu potřebujete?

Vlastní blok adres se vydává bez omezení, popřípadě do té doby, dokud ho Vy nezrušíte. Budete muset požádat poskytovatele, aby navázal spojení s Vaší sítí podle protokolu BGP. Jakmile navážete spojení, budete muset přesměrovat síť na vlastní IP adresy.

Kolik adres je možné získat?

Získáte jich tolik, kolik potřebujete. Důležité je, aby jste adresy opravdu potřebovali. Adresy si nelze rezervovat. Všeobecná praxe je taková, že je třeba uvést, kolik adres potřebujete a k jakým účelům je hodláte využít v období tří měsíců, roku a dvou let. Po projednání žádosti se vyčlení požadovaný počet adres. Ještě je třeba získat číslo autonomního systému (AS). Žádost o zaslání čísla AS lze poslat hned, jak odešlete žádost o přidělení adres.

Komu máme žádosti poslat? Můžeme je poslat?

Žádosti se posílají do Evropského koordinačního centra IP-prostoru – RIPE NCC. Žádosti se zasílají formou e-mailu. Poslat je mohou pouze registrátoři, kteří mají s RIPE NCC smluvní vztah. Co se týče ceny, ta se pohybuje kolem € 2000 za uzavření smlouvy a dále od € 1300 za rok.

To je drahé! Existují i jiné možnosti?

Existují. My máme k dispozici veškeré potřebné zdroje, abychom mohli odeslat žádost Vaším jménem. Přičemž nebudete platit ani za uzavření smlouvy, ani pravidelné roční platby. Jediné, co od Vás budeme chtít, je jednorázová platba za registraci bloku adres a za číslo autonomního systému.

BGP – to je složité. Náš poskytovatel nic takového nemá.

To není problém. Číslo autonomního systému, které obdržíte, nemusíte používat, nebo ani vůbec Vám nebude odesláno. Přičemž s poskytovatelem jen se potřeba domluvit o směrování Vašeho bloku adres jménem poskytovatele. V každém případě vyčleněné adresy zůstanou Vám, a ne poskytovateli.

Jaký typ adres získáme?

RIPE NCC vydává svým členům adresy v IPv4 dvou základních typů: allocated PA (provider aggregatable) a assigned PI (provider independent). Často si lidé myslí, že bloky assigned PI nebývají moc velké. Ale bývají! Existují dokonce bloky PI o velikosti /16 (65536 adres). My můžeme získat bloky jakéhokoliv typu, ale jako standardní službu jsme stanovili konkrétně získání assigned PI a adres za jednorázovou platbu.

Pro poskytovatele

  • Máte malou společnost poskytující přístup k internetu.
  • Jste hosting-provider.
  • Máte jednu nebo dvě up-linky.
  • Platíte příliš za doplňkové IP adresy, nebo Vám končí již existující IP adresy.
  • Při tom všem už Váš rozpočet neunese členské vklady do RIPE.